kde nakúpiť?

od 94,90

ULTRAZVUKOVÝ, ZVLHČOVAČ VZDUCHU . KRÁ,TKY POPIS: . Ultrazvukový, zvlhčovač vzduchu s jednoduchou obsluhou, prí,slu&scaron,enstvom pre zdravý, vzduch, prí,jemný,m osvetlení,m a možnosťou aromaterapie. . DETAILNÝ, POPIS: . Prí,stroj zvlhčuje vzduch studenou hmlou a je vhodný, pre miestnosti do 50 m2 / 125 m3. Zá,sobní,k na vonné, oleje umožňuje použitie esenciá,lnych olejov na aromaterapiu alebo použitie ...

Výber overených obchodov

tpd.sk
4.5/5
Boneco U200 - Ultrazvukový zvlhčovač 
10 dní 94,90 €
doprava od 3,99 €

Ceny dopravy v tpd.sk

Osobný odber zadarmo
Balíkomat 3.99 €
Zásielková služba (do 30 kg) pri platbe vopred 4.99 €
Zásielková služba (do 30 kg) vrátane dobierky 4.99 €
Zásielková služba (nad 30 kg) pri platbe vopred 9.99 €
Zásielková služba (nad 30 kg) vrátane dobierky 9.99 €
tpdKOMFORT 19.99 €
Do e-shopu

BONECO U 200 - ponuka obchodu

Parametre produktu BONECO U 200

ULTRAZVUKOVÝ, ZVLHČOVAČ VZDUCHU . KRÁ,TKY POPIS: . Ultrazvukový, zvlhčovač vzduchu s jednoduchou obsluhou, prí,slu&scaron,enstvom pre zdravý, vzduch, prí,jemný,m osvetlení,m a možnosťou aromaterapie. . DETAILNÝ, POPIS: . Prí,stroj zvlhčuje vzduch studenou hmlou a je vhodný, pre miestnosti do 50 m2 / 125 m3. Zá,sobní,k na vonné, oleje umožňuje použitie esenciá,lnych olejov na aromaterapiu alebo použitie neutralizá,torov zá,pachov. Vý,konný, demineralizačný, filter zachytá,va minerá,ly obsiahnuté, vo vode, aby pri prevá,dzke nevznikal biely popra&scaron,ok v okolí, prí,stroja. . Vlastnosti a vý,hody: , Ná,drž na vodu má, sklopnú, rukovä,ť pre ľahké, prená,&scaron,anie a napĺňanie. Priehľadné, steny ná,držky umožňujú, ľahkú, kontrolu vodnej hladiny. Jemné, modré, osvetlenie vody v ná,drži je možné, vypnú,ť. Membrá,na rozpračovača (nebulizá,tora) je odolná, voči koró,zii, čo zaručuje dlhú, životnosť. Zá,sobní,k na vonné, oleje, otočný, vý,stup hmly, kefka na čistenie membrá,ny rozpra&scaron,ovača a ergonomický, dizajn roz&scaron,irujú, komfort použí,vania. . Voda a hygiena: , Nová, ionizačná, strieborná, tyčinka A7017 (ISS) využí,va antimikrobiá,lne ú,činky striebra a zabezpečuje optimá,lnu čistotu vody a likviduje bakté,rie, ktoré, by mohli spô,sobovať zá,pach vody. ISS pracuje aj pri vypnutom zvlhčovači. , . Ergonomický, dizajn umožňuje ľahké, čistenie. Ultrazvukový, zvlhčovač je určený, iba na prevá,dzku s neupravenou pitnou, nie prí,li&scaron, tvrdou vodou. Na čistenie a odstrá,nenie minerá,lnych usadení,n použí,vajte raz mesačne prí,pravok Boneco CalcOff A7417. . Energia a vý,stup: , Intenzita zvlhčovania sa ovlá,da jednoducho otočný,m regulá,torom. Energeticky nená,ročná, prevá,dzka, prí,kon iba 20 W. Na jedno naplnenie ná,držky je doba nepretržitej činnosti až 10 hodí,n. Chod prí,stroja , je takmer nehlučný,, zvlhčovač je ideá,lny pre spá,lne a kancelá,rie. . POUŽITIE: . Vhodný, pre miestnosti do: 50 m2 / 125 m3 , . BALENIE: . Kompletný, odvá,pňovací, (demineralizačný,) filter (A7531) . Ionizačná, strieborná, tyčinka (ISS) (A7017) - životnosť 1 rok (pri celoročnom použí,vaní,) . CalcOff (A7417) &ndash, odvá,pňovací, čistiaci prostriedok - použitie každé, 2 tý,ždne alebo podľa potreby", . OBMEDZENIE: . Na é,terické, oleje alebo vonné, prí,sady využí,vajte vý,hradne zá,sobní,k aromatický,ch lá,tok . UPOZORNENIE: . Model je vhodný, pre oblasti so stredne tvrdou vodou. . TECHNICKÁ, DOKUMENTÁ,CIA: . Napá,janie: , 230 V / 50 Hz . Prí,kon: , 25 W . Zvlhčovací, vý,kon: , 300 g/h . Vhodný, pre miestnosti do: , 50 m2 / 125 m3 . Celkový, objem vody v prí,stroji: , 3,5 litra . Rozmery: , 240 x 120 x 263 mm . Hmotnosť (prá,zdny prí,stroj): , 1,8 kg . Hlučnosť: , menej než 25 dB(A)

Pridaj recenziu

Pre pridávanie recenzií musíš byť prihlásený.

Zákazníci sa tiež zaujímali o tieto Zvlhčovače a čističky vzduchu