FAQ

Data feed FAQ

Aký význam má položka <internal_id>?

Táto položka je unikátne ID Vašeho produktu vo Vašej databáze, ktoré je na strane superdeal.sk použité ako unikátny identifikátor Vašeho produktu pre trvalé spárovanie v ponuke obchodov. Z tohoto dôvodu nie je možné toto ID na Vašej strane po prvom importe Vašeho data feedu meniť.

Ako namapovať produkt typu kniha do superdeal.sk štruktúry xml?

Knihy je pre účely superdeal.sk potrebné namapovať nasledovne:


<--
	<name>nazov knihy (autor)</name>
	<manufacturer>vydavatelstvo</manufacturer>
	<ean>ean kod knihy</ean>
	<part_no>isbn kod knihy<part_no>
-->
	
	<internal_id>123</internal_id>
	<name>Blade Runner (Philip K. Dick)</name>
	<description>Vynikajúca...</description>
	<manufacturer>Argo</manufacturer>
	<price_skk>287</price_skk>
	<vat>10</vat>
	<product_url>http://www.mojshop.sk/blade-runner</product_url>
	<product_img>http://www.mojshop.sk/images/blade-runner</product_img>
	<ean>9781857988123</ean>
	<part_no>1857988124</part_no>
	<category>Beletria|Sci-fi a fantasy</category>

Musí byť dodaný minimálne jeden identifikátor EAN alebo ISBN