... V√Ĺkladov√Ĺ slovn√≠k inteligentn√Ĺch dopravn√Ĺch syst√©mov, slovensko-anglick√Ĺ, anglicko-slovensk√Ĺ (Tibor Schlosser)

V√Ĺkladov√Ĺ slovn√≠k inteligentn√Ĺch dopravn√Ĺch syst√©mov, slovensko-anglick√Ĺ, anglicko-slovensk√Ĺ (Tibor Schlosser)

sledovańć ceny parametre produktu
kde nak√ļpiŇ•?

od 15,99

-23% zńĺava

V√Ĺkladov√Ĺ slovn√≠k inteligentn√Ĺch dopravn√Ĺch syst√©mov alebo jednoduchŇ°ie slovn√≠k cestn√©ho hospod√°rstva a dopravy, ako aj cestn√©ho a mestsk√©ho dopravn√©ho inŇĺinierstva je slovn√≠kom z√°kladnej terminol√≥gie z dopravn√©ho a cestn√©ho inŇĺinierstva, pokr√Ĺva oblasti dopravnej prem√°vky, dopravnej prepravy, dopravnej bezpeńćnosti, √ļdrŇĺby vozoviek, te√≥rie dopravn√©ho pr√ļdu; obsahuje terminol√≥giu √ļzemn√©ho a dopravn√©ho pl√°novania, projektovania a stavebn√©ho konania. S√ļńćasŇ•ou slovn√≠ka s√ļ geografick√© informańćn√© syst...

V√Ĺkladov√Ĺ slovn√≠k inteligentn√Ĺch dopravn√Ĺch syst√©mov, slovensko-anglick√Ĺ, anglicko-slovensk√Ĺ (Tibor Schlosser) - ponuky obchodov

V√Ĺkladov√Ĺ slovn√≠k inteligentn√Ĺch dopravn√Ĺch syst√©mov, slovensko-anglick√Ĺ, anglicko-slovensk√Ĺ (Tibor Schlosser) 
8 dn√≠ 20,65 €
doprava od 1,99 €

Ceny dopravy v martinus.sk

Osobn√Ĺ odber zadarmo
Slovensk√° poŇ°ta pri platbe vopred 1,99 €
Slovensk√° poŇ°ta vr√°tane dobierky 2.99 €
Z√°sielkov√° sluŇĺba (do 30 kg) pri platbe vopred 2.29 €
Do e-shopu

Parametre produktu V√Ĺkladov√Ĺ slovn√≠k inteligentn√Ĺch dopravn√Ĺch syst√©mov, slovensko-anglick√Ĺ, anglicko-slovensk√Ĺ (Tibor Schlosser)

V√Ĺkladov√Ĺ slovn√≠k inteligentn√Ĺch dopravn√Ĺch syst√©mov alebo jednoduchŇ°ie slovn√≠k cestn√©ho hospod√°rstva a dopravy, ako aj cestn√©ho a mestsk√©ho dopravn√©ho inŇĺinierstva je slovn√≠kom z√°kladnej terminol√≥gie z dopravn√©ho a cestn√©ho inŇĺinierstva, pokr√Ĺva oblasti dopravnej prem√°vky, dopravnej prepravy, dopravnej bezpeńćnosti, √ļdrŇĺby vozoviek, te√≥rie dopravn√©ho pr√ļdu; obsahuje terminol√≥giu √ļzemn√©ho a dopravn√©ho pl√°novania, projektovania a stavebn√©ho konania. S√ļńćasŇ•ou slovn√≠ka s√ļ geografick√© informańćn√© syst√©my, z√°kladn√© hesl√° z geografie, geod√©zie a geol√≥gie. Slovn√≠k obsahuje datab√°zy hesiel z problematiky riadiacich syst√©mov v doprave, dopravn√Ĺch a cestovn√Ĺch inform√°ci√≠, mestskej hromadnej dopravy a telekomunikańćn√Ĺch prostriedkov. PovinnosŇ•ou bolo rozŇ°√≠riŇ• slovn√≠k aj o hesl√° z oblasti glob√°lneho polohov√©ho syst√©mu a mobiln√Ĺch sluŇĺieb, ńći hesl√° s√ļvisiace s prenosom √ļdajov, informatikou a z√°kladn√° terminol√≥gia v√Ĺpońćtovej techniky, ktor√° veńĺmi √ļzko s√ļvis√≠ s pr√°cou dopravn√©ho a cestn√©ho inŇĺiniera. Samotn√Ĺ probl√©m cestnej infraŇ°trukt√ļry a dopravy sa profesion√°lne obohatil o hesl√° z prev√°dzky dopravn√Ĺch siet√≠, udrŇĺateńĺnej dopravy, riadenia dopravy a dopravnej logistiky.

Slovn√≠k je urńćen√Ĺ Ň°irŇ°ej odbornej verejnosti v cestnom staviteńĺstve, dopravnom a mestskom inŇĺinierstve, vo verejnej a v Ň°t√°tnej spr√°ve, tvorcom dopravn√Ĺch riadiacich syst√©mov, Ň°tudentom, ako aj t√Ĺm, ktor√≠ sa zaoberaj√ļ problematikou dopravy a prepravy a chc√ļ informovaŇ• seba aj in√Ĺch o dian√≠ v doprave.

Pridaj recenziu

Pre prid√°vanie recenzi√≠ mus√≠Ň° byŇ• prihl√°sen√Ĺ.

Z√°kazn√≠ci sa tieŇĺ zauj√≠mali o tieto Knihy, e-Knihy a Audioknihy