... Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil)

Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil)

sledovańć ceny parametre produktu
kde nak√ļpiŇ•?

od 1,55

-64% zńĺava

OBSAH: PODSTATN√Č MEN√Ā 1. Charakteristika, defin√≠cia, klasifik√°cia 1.1. Charakteristika substant√≠v 1.2. Defin√≠cia substant√≠v 1.3. Klasifik√°cia substant√≠v 2. Morfologick√© kateg√≥rie substant√≠v 2.1. Kateg√≥ria rodu 2.1.1. Rod cudz√≠ch substant√≠v 2.1.2. Rod pomnoŇĺn√Ĺch podstatn√Ĺch mien 2.2. Kateg√≥ria ńć√≠sla 2.3. Kateg√≥ria p√°du 3. Deklin√°cia substant√≠v 3.0. VŇ°eobecn√° charakteristika 3.1. Vzory podstatn√Ĺch mien 3.1.1. MuŇĺsk√Ĺ rod (maskul√≠num) 3.1.1.1. ŇĹivotn√© podstatn√© men√° 3.1.1.2. NeŇĺivot...

Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil) - ponuky obchodov

Nomin√°lne slovn√© druhy (Ladislav Navr√°til) 
na sklade 4,28 €
doprava od 1,99 €

Ceny dopravy v martinus.sk

Osobn√Ĺ odber zadarmo
Slovensk√° poŇ°ta pri platbe vopred 1,99 €
Slovensk√° poŇ°ta vr√°tane dobierky 2.99 €
Z√°sielkov√° sluŇĺba (do 30 kg) pri platbe vopred 2.29 €
Do e-shopu

Parametre produktu Nominálne slovné druhy (Ladislav Navrátil)

OBSAH:

PODSTATN√Č MEN√Ā
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika substantív
1.2. Definícia substantív
1.3. Klasifikácia substantív
2. Morfologické kategórie substantív
2.1. Kategória rodu
2.1.1. Rod cudzích substantív
2.1.2. Rod pomnoŇĺn√Ĺch podstatn√Ĺch mien
2.2. Kateg√≥ria ńć√≠sla
2.3. Kategória pádu
3. Deklinácia substantív
3.0. VŇ°eobecn√° charakteristika
3.1. Vzory podstatn√Ĺch mien
3.1.1. MuŇĺsk√Ĺ rod (maskul√≠num)
3.1.1.1. ŇĹivotn√© podstatn√© men√°
3.1.1.2. NeŇĺivotn√© podstatn√© men√°
3.1.2. ŇĹensk√Ĺ rod (femin√≠num)
3.1.2.1. Adjekt√≠vno-substant√≠vne skloŇąovanie femin√≠n
3.1.2.2. Nepravideln√© skloŇąovanie femin√≠n
3.1.3. Stredn√Ĺ rod
3.1.4. Deklinácia cudzích substantív
3.1.5. Deklinácia substantív s adjektívnou podobou

PR√ćDAVN√Č MEN√Ā
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika pr√≠davn√Ĺch mien
1.2. Defin√≠cia pr√≠davn√Ĺch mien
1.3. Klasifik√°cia pr√≠davn√Ĺch mien
1.4. Charakteristika jednotliv√Ĺch druhov pr√≠davn√Ĺch mien
1.4.1. Vlastnostné prídavné mená
1.4.1.1. Akostné prídavné mená
1.4.1.2. VzŇ•ahov√© pr√≠davn√© men√°
1.4.1.2.1. Druhové prídavné mená
1.4.2. PrivlastŇąovacie pr√≠davn√© men√°
2. StupŇąovanie pr√≠davn√Ĺch mien
3. SkloŇąovanie pr√≠davn√Ĺch mien
3.1. SkloŇąovanie vlastnostn√Ĺch pr√≠davn√Ĺch mien
3.1.1. Vzor PEKN√Ě
3.1.2. Vzor CUDZ√ć
3.1.3. Vzor P√ĀV√ć
3.2. SkloŇąovanie privlastŇąovac√≠ch pr√≠davn√Ĺch mien
3.2.1. Vzor OTCOV
3.2.2. Vzor MATKIN
3.3. Nesklonné prídavné mená
4. Pravopis a p√≠sanie pr√≠davn√Ĺch mien

ńĆ√ćSLOVKY
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika ńć√≠sloviek
1.2. Defin√≠cia ńć√≠sloviek
1.3. Klasifik√°cia ńć√≠sloviek
2. SkloŇąovanie ńć√≠sloviek
2.1. Z√°kladn√© ńć√≠slovky (kardin√°li√°)
2.2. Radov√© ńć√≠slovky (ordin√°li√°)
2.3. Druhov√© ńć√≠slovky (Ň°peci√°li√°)
2.4. N√°sobn√© ńć√≠slovky (multiplikat√≠va)
3. V√ĹslovnosŇ•, pravopis a p√≠sanie ńć√≠sloviek
3.1. V√ĹslovnosŇ• ńć√≠sloviek
3.2. Pravopis ńć√≠sloviek
3.3. P√≠sanie ńć√≠sloviek

Z√ĀMEN√Ā
1. Charakteristika, definícia, klasifikácia
1.1. Charakteristika z√°men
1.2. Definícia zámen
1.3. Klasifik√°cia z√°men
2. SkloŇąovanie z√°men
2.1. Osobné zámená
2.2. Zvratné zámená
2.3. Ukazovacie z√°men√°
2.4. Opytovacie z√°men√°
2.5. Neurńćit√© z√°men√°
2.6. Vymedzovacie z√°men√°

Pridaj recenziu

Pre prid√°vanie recenzi√≠ mus√≠Ň° byŇ• prihl√°sen√Ĺ.

Z√°kazn√≠ci sa tieŇĺ zauj√≠mali o tieto Knihy, e-Knihy a Audioknihy