Denníky sociológov 1 (Alexander Hirner)

sledovańć ceny parametre produktu
kde nak√ļpiŇ•?

od 4,99

-25% zńĺava

Alexander Hirner je v√Ĺznamnou osobnosŇ•ou slovenskej sociol√≥gie a slovenskej vedy. Je priekopn√≠kom prehlbovania vedeckosti slovenskej sociol√≥gie a Denn√≠k... prin√°Ň°a mnoh√© inform√°cie aj o jeho z√°pase o rozvoj vedeck√©ho v√Ĺskumu MS v Martine, ktor√Ĺ napokon prehral. Svoju profesion√°lnu ńćinnosŇ• zańćal v r. 1941 pr√°ve v MS v Martine, kde potom vznikol aj tento denn√≠k. Denn√≠k nie je, prirodzene, vedeck√Ĺm textom. Je vŇ°ak d√īleŇĺit√Ĺm osobn√Ĺm svedectvom o preŇĺ√≠van√≠ zloŇĺit√Ĺch p√§Ň•desiatych rokov vn√≠mav√Ĺm, mor√°l...

Denníky sociológov 1 (Alexander Hirner) - ponuky obchodov

Denn√≠ky sociol√≥gov 1 (Alexander Hirner) 
11 dn√≠ 6,65 €
doprava od 1,99 €

Ceny dopravy v martinus.sk

Osobn√Ĺ odber zadarmo
Slovensk√° poŇ°ta pri platbe vopred 1,99 €
Slovensk√° poŇ°ta vr√°tane dobierky 2.99 €
Z√°sielkov√° sluŇĺba (do 30 kg) pri platbe vopred 2.29 €
Do e-shopu

Parametre produktu Denníky sociológov 1 (Alexander Hirner)

Alexander Hirner je v√Ĺznamnou osobnosŇ•ou slovenskej sociol√≥gie a slovenskej vedy. Je priekopn√≠kom prehlbovania vedeckosti slovenskej sociol√≥gie a Denn√≠k... prin√°Ň°a mnoh√© inform√°cie aj o jeho z√°pase o rozvoj vedeck√©ho v√Ĺskumu MS v Martine, ktor√Ĺ napokon prehral.
Svoju profesion√°lnu ńćinnosŇ• zańćal v r. 1941 pr√°ve v MS v Martine, kde potom vznikol aj tento denn√≠k. Denn√≠k nie je, prirodzene, vedeck√Ĺm textom. Je vŇ°ak d√īleŇĺit√Ĺm osobn√Ĺm svedectvom o preŇĺ√≠van√≠ zloŇĺit√Ĺch p√§Ň•desiatych rokov vn√≠mav√Ĺm, mor√°lne pevn√Ĺm ńćlovekom, ktor√Ĺ ‚Äěnezakr√≠knuto‚Äú hodnot√≠ pomery a kriticky sa vyjadruje k chyb√°m a omylom.
Z√°roveŇą text rozŇ°iruje biografick√© pramene o osobnosti autora, ktor√Ĺ nap√≠sal takmer dvadsaŇ• vedeck√Ĺch kn√≠h, z ktor√Ĺch vŇ°ak viacer√© v rozsahu takmer 2000 str√°n neboli nikdy vydan√©; ktor√Ĺ dostal za svoju ńćinnosŇ• v SNP Ň°tyri Ň°t√°tne vyznamenania ‚Äď aj ńĆeskoslovensk√Ĺ v√°leńćn√≠ kŇô√≠Ňĺ ‚Äď no t√°to jeho ńćinnosŇ• ostala √ļplne nezn√°ma; ktor√Ĺ bol v r. 1958 zo svojimi spolupracovn√≠kmi zatknut√Ĺ a v r. 1959 ods√ļden√Ĺ na trin√°sŇ• rokov v√§zenia prińćom v r. 1969 bol tento rozsudok vyhl√°sen√Ĺ od zańćiatku za neplatn√Ĺ, obvinenia a proces za vykonŇ°truovan√© a ods√ļden√≠ bol plne rehabilitovan√≠.
Denn√≠k A. Hirnera vypoved√° o mart√Ĺriu ńćloveka, ktor√© m√° antick√ļ podobu a modern√Ĺ ńćlovek nem√° Ňĺiadne moŇĺnosti sa mu vyhn√ļŇ•.

Pridaj recenziu

Pre prid√°vanie recenzi√≠ mus√≠Ň° byŇ• prihl√°sen√Ĺ.

Z√°kazn√≠ci sa tieŇĺ zauj√≠mali o tieto Knihy, e-Knihy a Audioknihy