... Choroby plicn√≠ho obńõhu (Martin Riedel)

Choroby plicn√≠ho obńõhu (Martin Riedel)

sledovańć ceny parametre produktu
kde nak√ļpiŇ•?

od 13,49

-38% zńĺava

V posledn√≠ch 10 letech doŇ°lo k exploz√≠vn√≠mu pŇô√≠rŇĮstku poznatkŇĮ o struktuŇôe a funkci plicn√≠ho obńõhu a k v√Ĺvoji nov√Ĺch diagnostick√Ĺch metod a l√©ńćebn√Ĺch postupŇĮ. Echokardiografie umoŇĺnila screening osob na plicn√≠ hypertenzi. Nov√° klasifikace plicn√≠ch scintigrafi√≠ umoŇĺŇąuje dobŇôe odhadnout pravdńõpodobnost plicn√≠ embolie. Pońć√≠tańćov√° tomografie v√Ĺznamnńõ pŇôispńõla k v√Ĺzkumu i k diagnostice nemoc√≠ plicn√≠ho obńõhu. Koncept remodelov√°n√≠ plicn√≠ch c√©v u chronick√© plicn√≠ hypertenze nejrŇĮznńõjŇ°√≠ etiologie objasni...

Choroby plicn√≠ho obńõhu (Martin Riedel) - ponuky obchodov

Choroby plicn√≠ho obńõhu (Martin Riedel) 
11 dn√≠ 21,88 €
doprava od 1,99 €

Ceny dopravy v martinus.sk

Osobn√Ĺ odber zadarmo
Slovensk√° poŇ°ta pri platbe vopred 1,99 €
Slovensk√° poŇ°ta vr√°tane dobierky 2.99 €
Z√°sielkov√° sluŇĺba (do 30 kg) pri platbe vopred 2.29 €
Do e-shopu

Parametre produktu Choroby plicn√≠ho obńõhu (Martin Riedel)

V posledn√≠ch 10 letech doŇ°lo k exploz√≠vn√≠mu pŇô√≠rŇĮstku poznatkŇĮ o struktuŇôe a funkci plicn√≠ho obńõhu a k v√Ĺvoji nov√Ĺch diagnostick√Ĺch metod a l√©ńćebn√Ĺch postupŇĮ. Echokardiografie umoŇĺnila screening osob na plicn√≠ hypertenzi. Nov√° klasifikace plicn√≠ch scintigrafi√≠ umoŇĺŇąuje dobŇôe odhadnout pravdńõpodobnost plicn√≠ embolie. Pońć√≠tańćov√° tomografie v√Ĺznamnńõ pŇôispńõla k v√Ĺzkumu i k diagnostice nemoc√≠ plicn√≠ho obńõhu. Koncept remodelov√°n√≠ plicn√≠ch c√©v u chronick√© plicn√≠ hypertenze nejrŇĮznńõjŇ°√≠ etiologie objasnil mechanismy rozvoje plicn√≠ hypertenze a naznańćil l√©ńćebn√© postupy, obdobnńõ jako koncept "stress-failure" plicn√≠ch kapil√°r u rŇĮzn√Ĺch typŇĮ nekardiogenn√≠ho plicn√≠ho otoku. Plicn√≠ trombendarterektomie se stala standardn√≠ procedurou u mnoha nemocn√Ĺch s chronickou plicn√≠ tromboembolickou hypertenz√≠. Byly nashrom√°Ňĺdńõny zkuŇ°enosti s dlouhodobou l√©ńćbou kysl√≠kem u hypoxick√© plicn√≠ hypertenze. Ňėada nemocn√Ĺch s vrozenou srdeńćn√≠ vadou a plicn√≠m c√©vn√≠m postiŇĺen√≠m pŇôeŇĺ√≠v√° nyn√≠ do dospńõlosti a pŇôedstavuje nov√Ĺ probl√©m v ordinaci praktick√©ho kardiologa. Transplantace plic nebo srdce a plic se stala zavedenou l√©ńćbou nemocn√Ĺch v koneńćn√©m stadiu plicn√≠ hypertenze a modern√≠ l√©ńćba vazodilat√°tory umoŇĺŇąuje tńõmto nemocn√Ĺm pŇôeklenout dobu do transplantace. Byla pops√°na plicn√≠ c√©vn√≠ reakce na akutn√≠ poŇ°kozen√≠ plic, coŇĺ vedlo k v√Ĺznamn√Ĺm pokrokŇĮm v l√©ńćbńõ ARDS, nejen d√≠ky nov√Ĺm zpŇĮsobŇĮm ventilace a inhalaci NO. ńĆetn√© dalŇ°√≠ pokroky v molekul√°rn√≠ a bunńõńćn√© biologii a ve farmakologii plicn√≠ho obńõhu se v posledn√≠ch letech pŇô√≠mo transformovaly do klinick√© praxe a jejich znalost je pro klinika nezbytn√°. V minul√©m roce bylo indexov√°no pŇôes ńćtyŇôi tis√≠ce ńćasopiseck√Ĺch publikac√≠ pod pojmem plicn√≠ obńõh, plicn√≠ embolie nebo plicn√≠ hypertenze. PotŇôeba destilace tńõchto informac√≠ do kompaktn√≠ monografie je proto zŇôejm√°.
V ńćesk√©m p√≠semnictv√≠ nen√≠ k dispozici monografie ani s√©rie pŇôehledn√Ĺch refer√°tŇĮ, kter√° by novinky patofyziologie, diagnostiky a l√©ńćby chorob plicn√≠ho obńõhu komplexnńõ a pŇôehlednńõ pod√°vala.
C√≠lem pŇôedkl√°dan√© monografie je tuto mezeru doplnit tak, aby se stala fundovan√Ĺm, ale pŇôitom ńćtiv√Ĺm zdrojem informac√≠ pro internisty, kardiology, pneumology a odborn√≠ky v intenz√≠vn√≠ p√©ńći.

OBSAH:
1. Struktura a funkce (Morfologick√© pŇôedpoklady - Hemodynamika - Nervov√° kontrola plicn√≠ho obńõhu - Metabolick√© funkce plicn√≠ho obńõhu - Bronchi√°ln√≠ obńõh - Fet√°ln√≠ a neonat√°ln√≠ plicn√≠ obńõh)
2. Plicn√≠ hypertenze (Patofyziologie plicn√≠ hypertenze - Funkce prav√© komory pŇôi plicn√≠ hypertenzi - Diagnostika plicn√≠ hypertenze - Prekapil√°rn√≠ plicn√≠ hypertenze - Hyperkinetick√° plicn√≠ hypertenze - Postkapil√°rn√≠ plicn√≠ hypertenze)
3. Plicn√≠ tromboembolick√° nemoc (Definice - Epidemiologie - Patologie - Patofyziologie a klinick√© projevy - VyŇ°etŇôen√≠ - Diagn√≥za - Diferenci√°ln√≠ diagn√≥za - PŇôirozen√Ĺ prŇĮbńõh a progn√≥za - L√©ńćba plicn√≠ embolie - Profylaxe plicn√≠ embolie - Zvl√°Ň°tn√≠ probl√©my plicn√≠ tromboembolie)
4. Netrombotick√° plicn√≠ embolie (Tukov√° embolie - Amniov√° embolie - Vzduchov√° embolie - Septick√° embolie a infarkt - N√°dorov√° embolie - Jin√© pŇô√≠ńćiny plicn√≠ embolie)
5. Plicní otok (Kardiogenní plicní otok - Nekardiogení plicní otok)
6. Nitroplicn√≠ zkraty (Patofyziologie a diagnostika - Plicn√≠ arterioven√≥zn√≠ malformace - Hepatopulmon√°ln√≠ syndrom - Komunikace mezi syst√©mov√Ĺmi a plicn√≠mi c√©vami)
7. Aneuryzmata plicních tepen
8. Vrozen√© anom√°lie plicn√≠ho obńõhu (Malformace plicn√≠ch tepen - Malformace v kapil√°rn√≠ oblasti - Malformace plicn√≠ch Ňĺil - Plicn√≠ sekvestrace - PŇôetrv√°vaj√≠c√≠ plicn√≠ hypertenze novorozencŇĮ)
9. Nádory plicnich cév
Doporuńćen√° literatura
RejstŇô√≠k

Pridaj recenziu

Pre prid√°vanie recenzi√≠ mus√≠Ň° byŇ• prihl√°sen√Ĺ.

Z√°kazn√≠ci sa tieŇĺ zauj√≠mali o tieto Knihy, e-Knihy a Audioknihy